Zaloguj
Reklama

Rozwój psychiczny dziecka – okres poniemowlęcy

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Pediatria. Podręcznik dla studentów. Kubicka K. Kawalec W. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Więź taty z dzieckiem
Fot. ojoimages
Więź taty z dzieckiem
(4)

Okres poniemowlęcy przypada między 1. a 3. rokiem życia. W tym okresie rozwój psychiczny dziecka jest ściśle związany z jego rozwojem ruchowym.

Reklama

Dla każdej funkcji istnieje szczególny okres jej rozwoju. Stosowanie w tym czasie bodźców stymulujących daje optymalne efekty. W tym czasie następuje dalszy intensywny rozwój ruchowy. Dziecko przestaje być skazane na bodźce, których dostarczają mu inni. Potrafi samo ich poszukiwać i zdobywać.

Poznając otoczenie dziecko samo stymuluje swój rozwój. Wraz z rozwijającą się koordynacją wzrokowo-ruchową zwiększa się zdolność dziecka do wykonywania prostych czynności życia codziennego. Pojawiają się zabawy konstrukcyjne, elementy zabaw tematycznych oraz początki twórczości. Dziecko odtwarza czynności dorosłych, wprowadza zmiany. Zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, czego chcę i przejawia własną wolę.

Odkrywa swoją niezależność, zaczyna separować się od matki. Dziecko swoją autonomię rozwija poprzez bunt i przekorę oraz komunikaty takie jak: „nie chcę” lub „ja sam”. Tendencja do samodzielności powinna być wzmacniana.

Uwaga i pamięć mają charakter mimowolny i przypadkowy. Przywiązanie do najbliższych jest bardzo silne, egoistyczne i zaborcze, a zaufanie – całkowite.

Reklama
(4)
Komentarze