Zaloguj
Reklama

Rozwój psychiczny dziecka w okresie niemowlęcym

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Źródło: Pediatria. Podręcznik dla studentów. Red. Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa
Niemowlę
Fot. Pantherstock
Niemowlę
(3)

Rozwój psychiczny jest procesem dynamicznym, dążącym do doskonalenia funkcji i czynności człowieka.

Reklama

Rozwój psychiczny trwa cały czas, jednak najbardziej intensywny jest do 18 roku życia. Rozwój psychiczny następuje już w życiu prenatalnym. W 7-8 miesiącu życia płodowego dziecko spostrzega, reaguje i rozróżnia bodźce akustyczne.

Okres niemowlęcy obejmuje pierwszy rok życia dziecka. Jest to czas bardzo intensywnych zmian rozwojowych. Dziecko staje się zdolne do samodzielnego chodzenia, porozumiewania się z ludźmi za pomocą pojedynczych słów i prostych gestów, wyrażania potrzeb oraz wywierania świadomego wpływu na otoczenie.

Początkowo świadomość niemowlęcia ogranicza się do zaspokajania potrzeb biologicznych, a aktywność poznawcza ma podłoże bezwarunkowych odruchów. Brak bodźców rozwojowych spowoduje zanik reakcji orientacyjnej. Wraz z rozwojem ruchowym wykształcają się bardziej złożone reakcje polegające na manipulacji przedmiotami.

Około 12 miesiąca życia dziecko rozumie i spełnia proste polecenia słowne. W pierwszym miesiącu życia dziecko uśmiecha się na głos matki, w 2-3 miesiącu na widok twarzy - jest to uśmiech świadomy. Około 5 miesiąca zaczyna rozróżniać twarze znane od nieznanych. W 8-9 miesiącu zaczyna przejawiać nieufność.

Rozwój dziecka jest silnie uzależniony od zaspokajania jego potrzeb psychicznych. Dziecko kochane, bardziej stymulowane do aktywności poprzez dostarczanie różnorodnych bodźców ma większe szanse na prawidłowy rozwój w tym i dalszych etapach życia.

Reklama
(3)
Komentarze