Zaloguj
Reklama

Santiago2007:Choroba dwubiegunowa a nadużywanie alkoholu

Santiago2007:Choroba dwubiegunowa a nadużywanie alkoholu
Fot. Pantherstock
(0)

Wyniki badań wskazują, że częstotliwość zaburzeń użycia alkoholu jest 9 razy wyższa u cierpiących na chorobe dwubiegunową niż w populacji ogólnej.     

Reklama


We wtórnej analizie danych z bazie danych Zaburzeń Dwubiegunowych Toronto (N=295) wyznaczono charakterystykę demograficzną, czynniki środowiskowe i genetykę tego współistniejącego zaburzenia. Usoa Busto i współpracownicy wysunęli hipotezę, że allele genów podejrzanych o przyczynianie się do nadużywania alkoholu (5HT2A, 5HT1Db, 5HTT i DRD3) będą przeważać u uzależnionych chorych na zaburzenie dwubiegunowe w porównaniu do nieuzależnionych. Porównanie pomiędzy częstotliwościami współistniejących i niewspółistniejących grup alleli tych 4 genów wykazało, że istniała znacząco wyższa częstotliwość (p< 0,04) allelu "C" w genie 5HT2A u chorych na chorobę dwubiegunową i nadużywających alkoholu pacjentów w porównaniu do pacjentów, u których nie miało miejsca współistnienie tych problemów. Allel zawierający "12" powtórzeń w obszarze VNTR  genu 5HTT był znacząco bardziej przeważający u pacjentów, u których miało miejsce współistnienie choroby dwubiegunowej i nadużywania alkoholu. Nie było powiązań pomiędzy allelami DRD3 i współistnieniem tych zaburzeń. Oznacza to, że pacjenci, u których wystepuje współistnienie choroby dwubiegunowej i zaburzeń w używaniu alkoholu mogą łączyć predyspozycję genetyczną do rozwinięcia tych zaburzeń prawdopodobnie w wyniku zmian w neurotransmiterach i receptorach związanych z tymi zaburzeniami.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze