Zaloguj
Reklama

Schizofrenia a obniżony nastrój

Ból głowy
Fot. ojoimages
Ból głowy
(5)

Wielu pacjentów z pierwszym epizodem psychozy wykazuje objawy depresji.

Reklama

Nawet u tych pacjentów z pierwszym epizodem zaburzeń spektrum schizofrenii, u których nie stwierdzono depresji, mogą występować objawy obniżonego nastroju. Susan Cotton z Uniwersytetu w Melbourne (Australia) i współpracownicy poddali niedawno badaniom kilkuset takich chorych.

Jak podano w internetowym wydaniu czasopisma „Schizophrenia Research” z 19 września, w momencie rozpoczęcia leczenia ponad jedna czwarta osób z pierwszym epizodem zaburzeń spektrum schizofrenii okazała się wykazywać objawy schizofrenii o umiarkowanym lub znacznym nasileniu. Świadomość własnej choroby (wgląd) była większa u pacjentów z obniżonym nastrojem; rzadziej nadużywali oni alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Nasilenie objawów psychotycznych nie zależała od występowania objawów depresji.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze