Zaloguj
Reklama
(3)

Mężczyźni z zaburzeniami spektrum schizofrenii częściej palą.

Reklama

Ludzie chorzy umysłowo częściej palą tytoń. Joy Johnson z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada) i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania ankietowe z udziałem kilkuset osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi.

Jak podano w wydaniu czasopisma „BMC Psychiatry” z 30 listopada, prawie połowa respondentów okazała się być uzależniona od nikotyny – w większości do tego stopnia, że przeważająca część swoich dochodów wydawali na wybory tytoniowe. W ten sposób próbują sobie radzić z objawami swoich chorób umysłowych.

Nikotynizmowi okazały się sprzyjać między innymi: zaburzenia spektrum schizofrenii, bycie mężczyzną, młody wiek, separacja lub rozwód oraz stosowanie innych substancji psychoaktywnych. Autorzy artykułu postulują, że programy zmierzające do ograniczenia lub rzucenia palenia u ludzi z zaburzeniami umysłowymi powinny uwzględniać ich płeć.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze