Zaloguj
Reklama

Schizofrenia a rozpoznawanie twarzy

Twarz
Fot. ojoimages
Twarz
(5)

Osoby z ryzykiem psychozy rozpoznają neutralne twarze jako rozzłoszczone.

Reklama

Dotychczas przebadano następujące czynniki prawdopodobieństwa wystąpienia psychozy: zachowanie, zdolności poznawcze (np. pamięć i uwaga) oraz sprawność umysłu. Sophie Van Rijn z Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia) i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem kilkudziesięciu osób z bardzo wysokim ryzykiem zaburzeń psychotycznych i zbliżonej zdrowych przedstawicieli tzw. grupy kontrolnej.

Zgodnie publikacją w marcowym numerze czasopisma „Psychological Medicine” pacjenci zagrożeni wystąpieniem psychozy okazali się gorzej rozpoznawać oblicza różnych ludzi i wyrażane przez nich emocje. W szczególności dotyczyło to neutralnych wyrazów twarzy – takie osoby odbierały je jako wyrażające rozgniewanie. Cecha ta często występowała jednocześnie ze zmniejszeniem tzw. zdolności do wytłumienia narzucającej się wskazówki (ang. inhibitory control).

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze