Zaloguj
Reklama
(3)

Chorzy na schizofrenię mogą mieć zaburzone rytmy okołodobowe.

Reklama

Nawet prawidłowo leczeni chorzy na schizofrenię mogą mieć zaburzenia snu. Roger Godboutac z Uniwersytetu w Montrealu (Kanada) i współpracownicy przeanalizowali niedawno dane odnoszące się do ponad stu pacjentów z tą chorobą umysłową lub z zaburzeniem schizoafektywnym i do kilkudziesięciu zdrowych ludzi stanowiących grupę kontrolną.

Jak podano w numerze czasopisma „Psychiatry Research” z 30 października, chorzy na schizofrenię częściej informowali o występowaniu przedłużonego okresu zasypiania, czasu spędzonego w łóżku, całkowitej długości snu i częstotliwości drzemek w ciągu dnia. Stopień satysfakcji z wypoczynku nocnego i poczucie bycia zregenerowanym rano był taki sam dla każdej grupy badanych osób.

Odczuwana przez chorych na schizofrenię zwiększona skłonność do snu i normalny poziom satysfakcji z wypoczynku nocnego wskazują na możliwość występowania u nich zaburzeń rytmów dobowych.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze