Zaloguj
Reklama

Schizofrenia, ADHD, kontrola impulsów

Kobieta
Fot. ojoimages
Kobieta
(3)

Najnowsze odkrycia mogą ułatwić pacjentom z różnymi zaburzeniami kontrolować swoje zachowania.

Reklama

Pacjenci z ADHD, schizofrenią i innymi zaburzeniami psychicznymi doświadczają trudności z kontrolą impulsów – hamowaniem przez mózg własnej aktywności. Pierre Pouget z Uniwersytetu Vanderbilt w Nashville (USA) i współpracownicy poddali niedawno badaniom ludzi i małpy z rodzaju makak.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma „The Journal of Neuroscience” z 31 sierpnia wszyscy uczestnicy eksperymentu mieli za zadanie spoglądać w kierunku świecącego punktu pojawiającego się w różnych punktach pola widzenia. Jeżeli jednak odzywał się specjalny dźwięk, mieli oni jak najszybciej skierować wzrok prosto przed siebie.

Okazało się, że małpom tym trudniej było przestać spoglądać na świecący punkt, im później po pojawieniu się słyszały sygnał. Bezpośrednio po nim i u ludzi, i u makaków bezpośrednio po usłyszeniu dźwięku dochodziło do zwiększenia czasu reakcji. Ustalenia te rzucają nowe światło na mechanizmy pozwalające na kontrolowanie impulsów i w konsekwencji na powstrzymywanie się przed zachowaniami, które mogą przynieść szkody pacjentowi lub jego otoczeniu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • The Journal of Neuroscience, 31(35): 12604-12612

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)
Komentarze