Zaloguj
Reklama

Schizofrenia – czy kortyzol ma wpływ na sprawność umysłu?

Ból głowy
Fot. ojoimages
Ból głowy
(3)

Zaburzona współpraca przysadki i gruczołów zmniejsza sprawność pacjentów z psychozą.

Reklama

Poziomy hormonów (w szczególności w reakcji na stres) zależą od stałej wymiany informacji pomiędzy podwzgórzem, przysadką mózgową i nadnerczami. Carmine Pariante z King's College w Londynie i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem kilkudziesięciu pacjentów w pierwszym epizodzie psychozy i zbliżonej liczby zdrowych osób stanowiących tzw. grupę kontrolną.

Zgodnie z publikacją w marcowym numerze czasopisma „Psychological Medicine” jedynie w przypadku pierwszej grupy uczestników eksperymentu osłabiona reakcja na kortyzol (hormon stresu) okazała się prowadzić do znaczniejszego pogorszenia pamięci werbalnej i spowolnienia przetwarzania informacji. Z drugiej strony tylko zdrowe osoby charakteryzowały się zależnością tych aspektów sprawności umysłu od poziomu stresu i ostatnio doświadczanych wydarzeń.

Z ustaleń tych wynika, że występujące u pacjentów z psychozą zaburzenia w wymianie informacji pomiędzy podwzgórzem, przysadką mózgową i nadnerczami mają związek z upośledzeniem pamięci i spowolnieniem przetwarzania bodźców. Planowane obecnie badania powinny rozstrzygnąć, czy leki przeciwpsychotyczne powodują normalizację współpracy pomiędzy mózgiem a wyżej wymienionymi gruczołami i czy efekt ten sprzyja poprawie tych aspektów sprawności umysłu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychological Medicine (2011), 41: 463-476

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)
Komentarze