Zaloguj
Reklama

Schizofrenia, depresja, samobójstwo

Zmartwienie, stres
Fot. ojoimages
Zmartwienie, stres
(5)

Zaburzenia nastroju zwiększają ryzyko samobójstwa. ponad trzykrotnie.

Reklama

Od pewnego czasu znane są informacje odnośnie ryzyka popełnienia samobójstwa przez pacjentów, u których występują różne rodzaje objawów psychotycznych. Johan Reutfors z Instytutu Karolinksa w Sztokholmie (Szwecja) i współpracownicy przeprowadzili niedawno analizę danych odnoszących się do wszystkich osób z powiatu sztokholmskiego, którzy w ciągu 5 lat po zdiagnozowaniu w latach 1984 – 2000 schizofrenii lub zaburzenia schizoafektywnego odebrali sobie życie. Indywidualnie dopasowanych do nich pacjentów z tymi samymi chorobami umysłowymi, lecz bez prób samobójczych, potraktowano jako grupę kontrolną.

Zgodnie z publikacją w listopadowym numerze czasopisma „Schizophrenia Research” zaburzenia nastroju, takie jak depresja czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe (cyklofrenia), okazały się ponad trzykrotnie zwiększać ryzyko odebrania sobie życia u poddanych analizie osobników. Płeć, poziom wykształcenia, miejsce urodzenia i wiek, w którym wystąpiły pierwsze objawy, miały jedynie niewielki wpływ na prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze