Zaloguj
Reklama

Schizofrenia – diagnostyka przy użyciu obrazowania rezonansu magnetycznego

Tomograf
Fot. ojoimages
Tomograf
(5)

Tzw. maszyna wektorów nośnych umożliwia odróżnianie pacjentów z ciągle trwającymi objawami schizofrenii od innych ludzi.

Reklama

Dotychczas testowane sposoby rozpoznawania i kontrolowania przebiegu schizofrenii za pomocą obrazowania rezonansu magnetycznego (MRI) okazały się charakteryzować słabą wiarygodnością. Paola Dazzan z King’s College w Londynie i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem stu osób z pierwszym epizodzie psychozy i 91 zdrowych ludzi stanowiących tzw. grupę kontrolną.

Jak podano w internetowym numerze czasopisma „Psychological Medicine” z 7 listopada, metoda wnioskowania statystycznego o nazwie maszyna wektorów nośnych (ang. support vector machine – SVM) pozwoliła na odróżnienie już na początku eksperymentu na odróżnianie pacjentów z ciągle trwającymi objawami schizofrenii od tych z jedynie przejściowymi epizodami tej choroby i uczestników eksperymentu bez zaburzeń psychicznych. Dwóch ostatnich grup nie można było rozróżnić przy użyciu omawianego podejścia diagnostycznego.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Psychological Medicine, DOI: 10.1017/S0033291711002005

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze