Zaloguj
Reklama

Schizofrenia: geny a inteligencja i sprawność pamięci?

Współautorzy: Gary Donohue
Pamięć
Fot. medforum
Pamięć
(0)

Konsekwencje pewnego polimorfizmu w genie NOS1: Wyniki najnowszych badań wskazują na zależność inteligencji i sprawności pamięci chorych na schizofrenię od róznic w sekwencji zasad azotowych w obrębie genu NOS1.

Reklama

Od pewnego czasu przypuszczano, że u polimorfizm pojedynczego nukleotydu rs6490121 w genie NOS1 może miec związek z podwyższonym ryzykiem wystąpienia schizofrenii. Gary Donohue ze Szpitala Świętego Jakuba w Dublinie i współpracownicy poddali niedawno badaniom kilkuset pacjentów z tym zaburzeniem umysłowym i ponad tysiąc zdrowych psychicznie osób z Irlandii i Niemiec.

Jak podano w październikowym numerze czasopisma "Archives of General Psychiatry" chorzy z allelem GG okazali się charakteryzować o 5 do 6 niższym współczynnikiem inteligencji werbalnej, ogólnej i gorszą sprawnością werbalnej pamięci roboczej niż ci z allelami AG i AA. Badaczom nie udało się jednak rozstrzygnąć, czy gen NOS1 ma związek z prawdopodobieństwem wystąpienia omawianego zaburzenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Archives of General Psychiatry 2009; 66: 1045–1054

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze