Zaloguj
Reklama

Schizofrenia – jak zachęcać pacjentów do wczesnego rozpoczęcia leczenia

Kobieta
Fot. ojoimages
Kobieta
(4)

Personel instytucji, z którymi mają kontakt młodzi ludzie, powinien mieć wiedzę odnośnie objawów zaburzeń psychotycznych.

Reklama

Chorzy na schizofrenię często zaczynają się leczyć wiele lat po wystąpieniu pierwszych objawów psychotycznych, co prowadzi do niekorzystnych wyników leczenia i niskiej jakości ich życia. Sonia Johnson z University College w Londynie i współpracownicy przeprowadzili niedawno „głębokie” rozmowy z personelem i pacjentami przychodni zlokalizowanych w dwóch różnych dzielnicach tego miasta.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma „BMC Psychiatry” z 30 września głównymi przyczynami zbyt późnego rozpoczęcia leczenia okazały się być: nie przypisywanie swoich problemów chorobie, obawa przed społecznym napiętnowaniem (stygmatyzacją), brak wiedzy, gdzie szukać pomocy, oraz działania pracowników służby zdrowia charakteryzujące się nieskutecznością.

Pacjenci często jako ostatni rozpoznawali swoje objawy jako będące wynikiem zaburzeń psychicznych. Z tego powodu badacze apelują, by działania edukacyjne obejmowały nie tylko młodych ludzi, u których zaczyna się psychoza, ale również inne osoby z ich otoczenia, w tym personel szkół i innych instytucji.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • BMC Psychiatry 2011, 11:157

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze