Zaloguj
Reklama

Schizofrenia – korzyści z terapii rodzinnej

Schizofrenia – korzyści z terapii rodzinnej
Fot. ojoimages
(5)

Terapia rodzinna zmniejsza liczbę nawrotów i hospitalizacji.

Reklama

Jeżeli rodzina pacjenta ze schizofrenią charakteryzuje się okazywaniem nasilonego krytycyzmu, wrogości i nadmiernych wymagań, efektem jest podwyższone ryzyko nawrotu choroby. Fiona Pharoah z Trustu Fundacji NHS (Narodowej Słuzby Zdrowia) w High Wycombe (Wielka Brytania) i współpracownicy przeprowadzili niedawno analizę danych pochodzących z Cochrane Schizophrenia Group Trials Register (Rejestru Prób Grup Badających Schizofrenię Biblioteki Cochrane) z 2008 roku.

Jak podano w komunikacie międzynarodowej organizacji nie zastawionej na zysk o nazwie Cochrane Collaboration, sesje terapeutyczne z udziałem pacjenta i jego najbliższych okazały się ograniczać częstotliwość występowania nawrotów, hospitalizacji i sprzyjać przyjmowaniu lekarstw zgodnie ze wskazaniami lekarza. Dodatkowymi korzyściami były: poprawa sprawności funkcjonowania chorego w społeczeństwie i bardziej otwarte wyrażanie emocji w obrębie rodziny.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 12. Art. No.: CD000088

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze