Zaloguj
Reklama

Schizofrenia – leczenie kilkoma lekami jednocześnie

Tabletki
Fot. ojoimages
Tabletki
(3)

Pacjenci wielokrotnie hospitalizowani, z silniejszymi objawami i gorzej funkcjonujący częściej zażywają co najmniej dwa leki.

Reklama

Od pewnego czasu wiadomo było, że wielu chorych na schizofrenię przyjmuje więcej niż jeden lek przeciwpsychotyczny. Albert Bolstad ze Szpitala Diakonhjemmet w Oslo i współpracownicy dokonali niedawno analizy danych dotyczących kilkuset pacjentów z omawianym zaburzeniem umysłowym.

Jak podano w numerze czasopisma „BMC Psychiatry” z 3 sierpnia, ponad 30 procent chorych przyjmowało co najmniej dwa antypsychotyki równocześnie. Taki schemat leczenia był znacząco częstszy u pacjentów wielokrotnie przyjmowanych na oddziały psychiatryczne, doświadczających większego natężenia objawów wytwórczych i deficytowych oraz tych, którzy gorzej funkcjonowali w codziennym życiu. Dalsze badania powinny doprowadzić do wprowadzenia lepszych reguł leczenia chorych doświadczających trwale utrzymujących się objawów schizofrenii.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • BMC Psychiatry 2011; 11: 126

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)
Komentarze