Zaloguj
Reklama

Schizofrenia – porównanie terapii poznawczo-behawioralnej i befriendingu

Rozmowa z przyjaciółką
Fot. ojoimages
Rozmowa z przyjaciółką
(4)

Lepsze funkcjonowanie przed rozpoczęciem terapii poznawczo-behawioralnej sprzyja osiągnięciom edukacyjnym i złagodzeniu objawów schizofrenii.

Reklama

Terapia poznawczo-behawioralna pomaga tylko niektórym osobom z zaburzeniami psychotycznymi. Kelly Allott i współpracownicy z Uniwersytetu w Melbourne (Australia) przeprowadzili niedawno badania z udziałem kilkudziesięciu pacjentów z pierwszym epizodem psychozy.

Zgodnie z publikacją w listopadowym numerze czasopisma „Schizophrenia Research” chorzy, którzy na początku eksperymentu charakteryzowali się wyższą zdolnością do prawidłowego funkcjonowania, osiągali dzięki terapii poznawczo-behawioralnej statystycznie wyższy poziom wykształcenia oraz mniejsze nasilenie objawów pozytywnych (wytwórczych) i awolicji (chorobliwego braku lub osłabienia woli).

Uczestnicy eksperymentu przypisani na drodze losowania do grupy kontrolnej korzystającej z tzw. befriendingu (pomocy starannie dobranych woluntariuszy odwiedzających pacjentów w domu) odnosili tym większe korzyści, im lepsze było ich dostosowanie przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby. Badacze proponują, aby pacjenci z niższym poziomem sprawności funkcjonowania korzystali z różnych form wspierania ich kształcenia i radzenia sobie na rynku pracy.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Schizophrenia Research Volume 132, Issues 2-3, November 2011, Pages 125-130

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze