Zaloguj
Reklama

Schizofrenia - ryzyko zachorowania w rodzinie

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Źródło: Bilikiewicz A., Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011
Badania w laboratorium
Fot. Panthermedia
Badania w laboratorium
(5)

Ryzyko zachorowania w rodzinie chorego na schizofrenię jest wyższe niż w populacji ogólnej i zależy ono od stopnia pokrewieństwa.

Reklama

W przypadku 60-80% krewnych osób chorujących, nie odnotowuje się występowania schizofrenii. Zachorowania w rodzinie nie są homotypowe, czyli występuje różna postać choroby i inne psychozy.

Krewni I stopnia

Najwyższe ryzyko występuje u bliźniąt jednojajowych - około 50%. W przypadku obojga rodziców chorych na schizofrenię ryzyko zachorowania ich potomstwa wynosi 46%.
U bliźniąt dwujajowych oraz rodzeństwa, gdzie jeden z rodziców jest chory ryzyko wynosi 17%.

Krewni II stopnia

Ryzyko zachorowania siostrzeńców/bratanków czy wnuków osoby chorej jest niewielkie i wynosi około 5%. Najmniejsze ryzyko zachorowania wśród krewnych jest u bliższych kuzynów (krewni III stopnia) i wynosi tylko 2%.
Dla porównania, ryzyko zachorowania w populacji ogólnej wynosi 1%.

Zaburzenia schizofreniczne czasem występują rodzinnie, a czynniki genetyczne wywierają istotny wpływ na ujawnienie choroby, jednak nie są one determinujące. Dlatego też schizofrenia nie jest chorobą dziedziczoną, jednak dziedziczona jest podatność na zachorowanie.

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze