Zaloguj
Reklama

Schizofrenia, walka z objawami, jakość życia

Drażniące dźwięki
Fot. ojoimages
Drażniące dźwięki
(4)

Wywołana złagodzeniem objawów poprawa sytuacji życiowej nie wpływa na jakość życia chorych na schizofrenię.

Reklama

Przyczyny stojąca za związkiem pomiędzy objawami schizofrenii a jakością życia cierpiących na nią pacjentów pozostawały dotąd niewyjaśnione. Bruno Falissard z Narodowego Instytutu Zdrowia i Badań Medycznych INSERM w Paryżu i współpracownicy przebadali niedawno kilkaset osób z omawianym zaburzeniem umysłowym.

Zgodnie z publikacją w internetowym wydaniu czasopisma „European Psychiatry” z 9 grudnia zależność jakości życia od poziomu oczekiwań pozostawała niezmienna w czasie w ciągu roku, w którym trwały omawiane badania. Jeżeli u danego chorego spadało nasilenie objawów, następował u niego wzrost oczekiwań odnośnie sytuacji życiowej i odczucie poprawy w tym zakresie. Pomimo to nie wzrastała jakość życia. Wiedza na ten temat przyczynić się może do uniknięcia rozczarowania chorych, którym oferuje się leczenie pozwalające na skuteczniejsze ograniczenie objawów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • European Psychiatry, doi.org/10.1016/j.eurpsy.2011.10.002

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze