Zaloguj
Reklama

Schizofrenia – wgląd pacjenta i opiekunów

Mama i córka
Fot. ojoimages
Mama i córka
(5)

Poziomy wglądu pacjenta i otoczenia zwykle są do siebie zbliżone.

Reklama

Pacjenci w początkowym okresie schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych często mają ograniczony wgląd (świadomość, że doświadczane objawy są wynikiem choroby). Skutkiem tego jest nierzadko opóźnione zwrócenie się o pomoc medyczną i gorsze wyniki leczenia.

Benjamin Brent z Centrum Zdrowia Psychicznego Massachusetts w Bostonie (USA) i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem 14 pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniami schizoafektywnymi oraz ich 14 opiekunów. Zgodnie z publikacją w kwietniowym numerze czasopisma „Schizophrenia Research” świadomość objawów, choroby i potrzeby leczenia były w większości przypadków zbliżone u danego chorego i u osoby sprawującej nad nim opiekę.

Brent proponuje, by w celu zwiększenia wglądu pacjenta oraz obniżenia ryzyka depresji i samobójstwa terapeuci dążyli do podwyższenia poziomu świadomości otoczenia na temat choroby.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze