Zaloguj
Reklama

Schizofrenia – wpływ cukrzycy na oczekiwaną długość życia

Cukier
Fot. medforum
Cukier
(5)

Cukrzyca skraca życie chorych na schizofrenię bardziej niż osób bez zaburzeń umysłowych.

Reklama

Za jedna z przyczyn większego ryzyka przedwczesnej śmierci chorych na schizofrenię uważa się częstsze występowanie u nich cukrzycy typu 2. R. Heun ze Szpitala Royal Derby w Anglii i współpracownicy poddali niedawno analizie dane pochodzące od kilkuset pacjentów z omawianym zaburzeniem umysłowym zbliżonej liczby osób hospitalizowanych z powodu innych chorób.

Zgodnie z publikacją w internetowym numerze czasopisma „European Psychiatry” z 13 maja cukrzyca typu drugiego częściej występowała u chorych na schizofrenię niż u ludzi zdrowych psychicznie. Podwyższone poziomy glukozy we krwi częstsze były również u pacjentów zmarłych przed zakończeniem badań niż u tych, którzy pozostawali przy życiu.

Dodatkowymi czynnikami ryzyka przedwczesnej śmierci były: wiek, zapalenie płuc, niewydolność serca i przewlekła niewydolność nerek. Wpływ cukrzycy był większy u chorych na schizofrenię niż u ludzi bez zaburzeń umysłowych. Z tego powodu pacjenci z omawianą chorobą psychiczną, u których dodatkowo występuje cukrzyca insulinoniezależną, powinni być poddani dokładniejszym badaniom i działaniom zapobiegającym wystąpieniu cukrzycy i jej powikłań.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze