Zaloguj
Reklama

Schizofrenia - związek z autonomicznym układem nerwowym

Wykres EKG
Fot. ojoimages
Wykres EKG
(5)

Zaburzenia w działaniu autonomicznego układu nerwowego mogą tłumaczyć niektóre objawy schizofrenii.

Reklama

Od pewnego czasu przedmiotem dociekań naukowych był związek pomiędzy schizofrenią a wpływem autonomicznego układu nerwowego na działanie układu krążenia. Jong-Hoon Kim z Uniwersytetu Medycyny i Nauki Gachon w Incheon (Korea Południowa) i współpracownicy poddali niedawno badaniom 21 pacjentów leczonych risperidonem i taka samą liczbę zdrowych psychicznie osób stanowiących grupę kontrolną.

Zgodnie z publikacją w sierpniowym numerze czasopisma „Acta Neuropsychiatria” natężenie objawów psychotycznych okazało się być powiązane z obniżoną zmiennością częstotliwości skurczów serca. Wynik ten wskazuje na zmniejszenie sprawności autonomicznego układu nerwowego, co może tłumaczyć pochodzenie takich objawów schizofrenii, jak upośledzenie funkcji poznawczych (uwagi, percepcji, pamięci, myślenia i języka) oraz dezorganizacji zachowania i emocji.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Acta Neuropsychiatr 2011; 23: 161–166

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze