Zaloguj
Reklama

Seminarium ECNP: Zaproszenie dla młodych badaczy

Seminarium ECNP: Zaproszenie dla młodych badaczy
Fot. medforum
(5)

Informujemy, że w dniach 28 – 30.05.2009 odbędzie się seminarium szkoleniowe European College of  Neuropsychopharmacology (ENCP), przy współorganizacji Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z udziałem wykładowców polskich i zagranicznych. Seminarium przeznaczone jest dla około 50 młodych badaczy (do 35 rż.) zainteresowanych badaniami naukowymi w zakresie psychofarmakologii, psychiatrii klinicznej, psychologii klinicznej, oraz neurobiologii. Głównymi tematami seminarium będą: schizofrenia, choroby afektywne i zaburzenia lękowe. Seminarium odbędzie się w Czerniejewie koło Poznania, udział w nim jest bezpłatny.

Reklama

Seminarium składać się będzie z wykładów oraz interaktywnych sesji i dyskusji prowadzonych w języku angielskim, w których wezmą udział młodzi badacze i przedstawią
w jego trakcie swoje projekty badawcze.

Kandydaci na uczestnictwo w seminarium z poszczególnych Ośrodków winni nadsyłać swoje zgłoszenia do 20 listopada 2008 drogą elektroniczną na adres [email protected]

Zgłoszenie w języku angielskim powinno zawierać:

  1. Życiorys z opisem swoich zainteresowań naukowych (ewent. załączona lista publikacji)
  2. Abstrakt doniesienia (ok. 250 słów), które zostanie przedstawione w postaci posteru
    w trakcie trwania seminarium. Tematyka abstraktu winna dotyczyć zagadnień seminarium i stanowić streszczenie pracy już wykonanej lub opublikowanej albo będącej w trakcie wykonywania, której kandydat jest autorem lub współautorem. Tematem abstraktu może być również opis przypadku i jego leczenia farmakologicznego.

Liczba kandydatów z danego Ośrodka nie powinna przekraczać pięciu osób.

Zawiadomienie o zakwalifikowaniu danego kandydata na seminarium zostanie przesłane
do 20 grudnia br. 

Przewodniczący Sekcji Psychofarmakologii PTP
Prof. dr hab. Janusz Rybakowski

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze