Zaloguj
Reklama

Skąd się bierze depresja?

Skąd się bierze depresja?
Fot. iStock
(3)

Depresja, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) plasuje się obecnie na czwartym miejscu problemów zdrowotnych świata.

Reklama

Przewiduje się iż nawet do 6% populacji, może borykać się z tym schorzeniem.[1]

Przyczyny depresji nie są dziś do końca poznane. Depresja jest chorobą wieloczynnikową i rozwijającą się przez długi czas i z różnym nasileniem u różnych osób.

Do czynników prowadzących do depresji zalicza się:

  • Czynniki genetyczne,
  • Trudne wydarzenia życiowe, powtarzające się i wywołujące przewlekły stres,
  • Typ osobowości słabo funkcjonującej społecznie, pesymistyczny, krytyczny w stosunku do siebie, zależy od aprobaty innych,
  • Biologiczna wrażliwość na sezonowe osłabienie światła słonecznego oraz
  • Stres bieżący, często długotrwały.[2]
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Depresja - podstawowe terminy oraz klasyfikacje”, Karolina Maria Wincewicz
    [2] „Etiologia depresji”, Stanisław Porczyk

Reklama
(3)
Komentarze