Zaloguj
Reklama

Skąd się bierze depresja?

Depresja u mężczyzny
Fot. iStock
Depresja u mężczyzny
(3)

Depresja, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) plasuje się obecnie na czwartym miejscu problemów zdrowotnych świata.

Reklama

Przewiduje się iż nawet do 6% populacji, może borykać się z tym schorzeniem.[1]

Przyczyny depresji nie są dziś do końca poznane. Depresja jest chorobą wieloczynnikową i rozwijającą się przez długi czas i z różnym nasileniem u różnych osób.

Do czynników prowadzących do depresji zalicza się:

  • Czynniki genetyczne,
  • Trudne wydarzenia życiowe, powtarzające się i wywołujące przewlekły stres,
  • Typ osobowości słabo funkcjonującej społecznie, pesymistyczny, krytyczny w stosunku do siebie, zależy od aprobaty innych,
  • Biologiczna wrażliwość na sezonowe osłabienie światła słonecznego oraz
  • Stres bieżący, często długotrwały.[2]
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Depresja - podstawowe terminy oraz klasyfikacje”, Karolina Maria Wincewicz
    [2] „Etiologia depresji”, Stanisław Porczyk

Reklama
(3)
Komentarze