Zaloguj
Reklama

Skargi na zaburzenia snu u pacjentów z Zespołem Lęku Napadowego

Skargi na zaburzenia snu u pacjentów z Zespołem Lęku Napadowego
Fot. medforum
(0)

Pacjenci z zaburzeniami lękowymi często zgłaszają zaburzenia snu.  Oceniono występowanie skarg na zaburzenia snu u pacjentów z Zespołem Lęku Napadowego w porównaniu do populacji zdrowej, oraz współwystępowanie depresji i nocnych napadów lęku.

Reklama

W grupie badanej 67% pacjentów zgłaszało zaburzenia snu, w porównaniu do 20% w grupie kontrolnej, 86% pacjentów ze współwystępująca depresja i 59% pacjentów bez współwystępującej depresji zgłaszało zaburzenia snu.77% Pacjentów z nocnymi napadami leku w porównaniu do 53% pacjentów bez nocnych napadów lęku zgłosiło zaburzenia snu. Autorzy podają, że zaburzenia snu występują ze zwiększoną częstością u pacjentów z Zespołem Leku Napadowego w porównaniu do populacji zdrowej, co może to być częściowo wytłumaczone współwystępującą depresją.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Nerv Ment Dis 2005 Jul;193(7): 488-493.

Reklama
(0)
Komentarze