Zaloguj
Reklama

Skuteczna pomoc dla ubogich kobiet z depresją

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Skuteczna pomoc dla ubogich kobiet z depresją
Fot. Panthermedia
(5)

Wyniki najnowszego badania dowiodły, że wbrew obawom wielu, istnieje skuteczny sposób pomocy ubogim, zaniedbanym kobietom, borykającym się z depresją i licznymi problemami życiowymi. Okazało się, że takim skutecznym sposobem jest natychmiastowe wdrożenie leczenia depresji przez pierwszego lekarza, do którego zgłosi się taka kobieta (rozpoczęcie terapii lekami przeciwdepresyjnymi lub psychoterapia) i unikanie kierowania jej do specjalistycznego ośrodka.

Badanie z użyciem paroksetyny (6 miesięcy) lub bupropionu albo terapii poznawczo-behawioralnej (minimum 8 tygodni), przeprowadzone na grupie 267 kobiet z depresją (z bardzo ubogich środowisk, głównie kobiety należące do mniejszości narodowych).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • JAMA 2003;290:57-65

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze