Zaloguj
Reklama

Skutki przemocy doznawanej przez nastolatki od ich partnerów

Pobita kobieta
Fot. Shutterstock
Pobita kobieta
(0)

Najnowsze badania dowodzą, że nadużycia doznawane przez nastolatki ze strony ich partnerów skutkują zaburzeniami jedzenia, myślami samobójczymi i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Reklama

Diann M. Ackard i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania nad skutkami przemocy doznawanej przez nastolatki od ich partnerów. Badacze stwierdzili, że takie osoby obarczone są zwiększonym ryzykiem zaburzeń jedzenia, myśli samobójczych i innych zaburzeń psychicznych.
Wyniki uzyskane przez grupę Ackard są ważne, ponieważ co piąta nastolatka i co dziesiąty nastolatek doświadczył naduzycia fizycznego lub seksualnego na randce. Badacze zalecają wypytywanie młodocianych o ich samopoczucie podczas spotkania z partnerem w celu rozpoznania, czy są oni zagrożeni nadużyciem z jego strony.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Reuters Health

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze