Zaloguj
Reklama

Sprawozdanie z XIV Światowego Kongresu Psychiatrycznego WPA w Pradze

Autorzy: mgr. Małgorzata Pawłowska
Sprawozdanie z XIV Światowego Kongresu Psychiatrycznego WPA w Pradze
Fot. medforum
(0)

Tegoroczny Światowy Kongres Psychiatrii odbył się w Pradze w dniach 20-25 września i nosił tytuł: “ Nauka i Humanizm - psychiatria skoncentrowana na pacjencie”. W konferencji wzięło udział ponad 6000 delegatów z całego świata. Kongres odbył się pod auspicjami prezydenta Czech Vaclava Klausa oraz burmistrza Pragi Pavla Béma, który był obecny na otwarciu konferencji 20 września. Program był niezwykle bogaty, seminaria, wykłady, warsztaty i wykłady plenarne trwały od 8 rano do 19:45.

Reklama

Tegoroczny Światowy Kongres Psychiatrii odbył się w Pradze w dniach 20-25 września i nosił tytuł: “ Nauka i Humanizm - psychiatria skoncentrowana na pacjencie”. W konferencji wzięło udział ponad 6000 delegatów z całego świata. Kongres odbył się pod auspicjami prezydenta Czech Vaclava Klausa oraz burmistrza Pragi Pavla Béma, który był obecny na otwarciu konferencji 20 września. Program był niezwykle bogaty, seminaria, wykłady, warsztaty i wykłady plenarne trwały od 8 rano do 19:45. Zaproszono między innymi następujących znanych wykładowców prowadzących wykłady specjalne: G. Christodoulou (Grecja), J. Copeland (UK), J. Cox (UK), H. Herman ( Australia), S. Kasper ( Austria), F. Mak ( Hong Kong), Ch. Mundt ( Niemcy), B. Saraceno ( Szwajcaria), K. Schaffner ( USA), A. Tosman (USA) i wielu innych. Wykłady plenarne gromadziły największą liczbę słuchaczy, były prowadzone przez następujące osoby: przewodniczącego WPA Juana Mezzicha “ Science and humanism: towards a person centered psychiatry” ( Nauka i humanizm: w kierunku psychiatrii skoncentrowanej na osobie), burmistrza Pragi Pavla Béma, który jest psychiatrą, przewodniczącego elekta Mario Maja “ Conflicts of interests in psychiatric practice and research” ( Konflikty interesów w psychiatrycznej praktyce i badaniach) oraz zdobywcę nagrody “Jean Delay Prize” - Hansa-Jürgena Möllera “ Antidepressants - controversies about their efficacy in depression, their effect on suicidality and their place in a complex psychiatric treatment approach” ( Leki przeciwdepresyjne - kontrowersje na temat ich skuteczności w depresji, ich wpływu na samobójstwa oraz ich miejsce w kompleksowym podejściu do leczenia psychiatrycznego). Na uwagę zasługuje wykład Mario Maja, który wprost mówił o konflikcie interesów wynikającym z opłacania badań farmakologicznych przez firmy farmaceutyczne i wybiórczym publikowaniu wyników tych badań na korzyść farmaceutyków wprowadzanych przez te firmy. Nie sposób wymienić wszystkich doniesień badawczych i tematów poruszanych podczas kongresu, organizatorzy zapewnili natomiast możliwie pełny zakres tematów, starając się o równowagę pomiędzy psychiatrią biologiczną a psychiatrią humanistyczną i psychoterapią. Wymienione zostaną zatem tylko niektóre tematy poruszane podczas kongresu: psychiatria środowiskowa i kulturowa, zdrowie psychiczne gejów i lesbijek, literatura i psychiatria, współdziałanie psychiatrii i psychoanalizy, nowe technologie lecznicze w psychiatrii, leczenie psychiatryczne w Azji i Europie Wschodniej, wspieranie rodzin osób chorujących psychicznie w Europie, jakość życia, religia i kultura w chorobach psychicznych, funkcje i zastosowanie sztuki w leczeniu zaburzeń psychicznych, przemoc w psychiatrii sądowej, psychoterapia Tao, psychiatria prewencyjna i psychoterapia dynamiczna, wpływ kultury żydowskiej na psychiatrię, psychoanalizę i psychiatrię kulturową, zaburzenia psychiczne i HIV u kobiet w różnych kulturach, przemoc wobec kobiet, psychiatria dzieci i młodzieży w krajach Ameryki Łacińskiej, nowe perspektywy i badania w interwencjach rodzinnych, psychiatria katastrof w nowym stuleciu, psychosomatyka w psychiatrii, wzajemne oddziaływanie genów i środowiska w zaburzeniach nastroju, system odporności w patofizjologii i leczeniu depresji i schizofrenii, neuroscience, techniki neuroobrazowania w psychiatrii, punkt widzenia młodych psychiatrów na stygmę i wypalenie zawodowe, literatura i przemoc społeczna, epidemiologia, ekonomia zaburzeń psychicznych, konflikty polityczne i zdrowie psychiczne, a także wiele innych. Prezentacje tematów poruszanych podczas konferencji były bardzo różne, pojawiały się błyskotliwe i czytelne w odbiorze wystąpienia oraz prezentacje podczas których prelegenci gubili się w nieuporządkowanym nadmiarze slajdów. Wśród delegatów pojawiały się głosy o trudności w wyborze sympozjum z uwagi na bardzo bogaty program oraz niemożność uczestniczenia w wybranych sympozjach z powodu ich równoległego odbywania się. Programowi naukowemu towarzyszył program kulturalny obejmujący wycieczki po Pradze. Kolejny Światowy Kongres Psychiatryczny odbędzie się we Florencji w dniach 1-4 kwietnia 2009 ( http://www.wpa2009florence.org/)

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Centrum Zdrowia Psychicznego IPiN

Reklama
(0)
Komentarze