Zaloguj
Reklama

Stała aktywność umysłowa zmniejsza ryzyko rozwoju choroby Alzheimera

Stała aktywność umysłowa zmniejsza ryzyko rozwoju choroby Alzheimera
Fot. Ojoimages
(5)

Zgodnie z badaniami prowadzonymi w Chicago pośród ponad 700 starszych osób (średnia wieku 80 lat), u których corocznie przez 5 lat przeprowadzano testy funkcji poznawczych wynika, że wysiłek umysłowy pod postacią czytania gazet, gry w szachy lub jakiejkolwiek innej regularnej aktywności umysłowej zmniejsza ryzyko rozwoju choroby Alzheimera.

Reklama

Zgodnie z badaniami prowadzonymi w Chicago pośród ponad 700 starszych osób (średnia wieku 80 lat), u których corocznie przez 5 lat przeprowadzano testy funkcji poznawczych wynika, że wysiłek umysłowy pod postacią czytania gazet, gry w szachy lub jakiejkolwiek innej regularnej aktywności umysłowej zmniejsza ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Spośród badanych u 90 osób wystąpiła choroba Alzheimera. U osób, które zmarły wykonano badanie autopsyjne mózgu.  Osoby aktywne umysłowo w wieku starszym były 2,6 razy mniej narażone na rozwój choroby Alzheimera niż ich rówieśnicy z niewielką aktywnością. Zależność ta była widoczna po uwzględnieniu wcześniejszej oraz obecnej aktywności psychicznej, fizycznej i społecznej oraz stylu życia. Częsta aktywność umysłowa była także związana z mniejszym ryzykiem wystąpienia łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI) i ich  wolniejszym pogarszaniem się. Badanie autopsyjne mózgu wykonane u 102 zmarłych nie wykazało korelacji pomiędzy zmianami patomorfologicznymi a stopniem upośledzenia funkcji poznawczych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Źródło: Neurology. 2007 Jun 27

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze