Zaloguj
Reklama

Stan wiedzy starszych ludzi na temat choroby Alzheimera

Stan wiedzy starszych ludzi na temat choroby Alzheimera
Fot. Pantherstock
(5)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań osoby w wieku 55 lat i powyżej zbyt mało wiedzą o objawach choroby Alzheimera.

Reklama

Grupa Dyskusyjna Badań Przesiewowych nad Chorobą Alzheimera (ADSDG) przeprowadziła w zeszłym roku pod przewodnictwem Richarda Stefanacci z Uniwersytetu Nauk w Filadelfii kampanię promującą wśród starszych ludzi wiedzę o jej objawach. Amerykańska firma Harris Interactive przeprowadziła niedawno internetowe badania nad stanem wiedzy i postawami seniorów wobec tego zaburzenia.

Stwierdzono, że niewielu respondentów zachęciłoby bliską osobę z objawami choroby Alzheimera do skorzystania z porady lekarskiej. Zdecydowana większość starszych ludzi nie odróżnia wczesnych symptomów tego zaburzenia od późnych. Informacja ta ma szczególnie niepokojący wydźwięk wobec faktu, że szybkie rozpoznanie choroby Alzheimera pozwala na lepszą adaptację do związanych z nią problemów i wyzwań.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Maciej Matuszczyk

Źródło tekstu:

  • Medical News Today

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze