Zaloguj
Reklama

Standardy terapii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Autorzy: Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Standardy terapii zaburzeń afektywnych dwubiegunowych
Fot. medforum
(0)

Nowe dane epidemiologiczne wskazują na znaczne rozpowszechnienie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Wyniki polskiego badania wieloośrodkowego przeprowadzonego w 2002r. świadczą, że wśród pacjentów, którzy przebyli epizod depresji, aż 60% mogą stanowić zespoły depresyjne w przebiegu różnych postaci choroby afektywnej dwubiegunowej. W ostatnim okresie wprowadza się nowe środki farmakologiczne mogące znaleźć zastosowanie w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Są to leki przeciwpadaczkowe oraz leki neuroleptyczne II generacji.

Reklama

Nawiązując do tego zjawiska omówiono pojęcie leków normotymicznych, jako podstawowych środków farmakologicznych stosowanych na wszystkich etapach przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące standardów leczenia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych nawiązujące do zaleceń zawartych w ostatnio opublikowanych opracowaniach Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej oraz Brytyjskiego Towarzystwa Psychofarmakologicznego. Dotyczą one leczenia stanów maniakalnych i mieszanych, leczenia stanów depresyjnych, jak również leczenia długoterminowego mającego na celu zapobieganie wystąpieniu nawrotów manii i depresji. Ukazano również aktualne zalecenia odnośnie do leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej z szybką zmianą faz.

Pełny tekst w PDF:  [pobierz]

Artykuł ukazał się dzięki uprzejmości redakcji czasopisma Wiadomości Psychiatryczne.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze