Zaloguj
Reklama

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych, a zachowania samobójcze

Współautorzy: Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny.Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
Smutek, przygnębienie
Fot. ojoimages
Smutek, przygnębienie
(3)

Z szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia codziennie, w wyniku zachowań samobójczych umiera ponad 1300 – 1500 osób. Wśród ofiar samobójstw 80 % to osoby z zaburzeniami psychicznymi, najczęściej cierpiące na depresję.

Reklama

Zespół depresyjny charakteryzuje się obniżeniem nastroju, wysokim poziomem lęku i poczuciem beznadziejności, które niesie największe ryzyko zachowań samobójczych. Leki stosowane w depresji , są skuteczne względem całego spektrum objawów, niestety efekt zmniejszenia ich nasilenia zachodzi w różnym czasie.

Najczęściej w pierwszej kolejności dochodzi do poprawy objawów motorycznych i odhamowania psychomotorycznego. Utrzymujące się w tedy obniżenie nastroju, przy wzmożonej aktywności i chorego zwiększa ryzyko samobójstwa.

Dodatkowym czynnikiem podnoszącym to ryzyko jest występowanie objawów niepożądanych, takich jak niepokój czy rozdrażnienie. Jednak praca przeglądowa Gibbsona z 2013 roku wykazuje, że wśród osób dorosłych leczonych lekami przeciwdepresyjnymi ( w porównaniu z chorymi, którzy stosowali placebo) zaobserwowano:

- zmniejszenie się ryzyka samobójczego

- zmniejszenie nasilenia objawów depresyjnch

- związek pomiędzy zmniejszeniem ryzyka samobójczego, a redukcją objawów depresyjnych

Z kolei badania przeprowadzone wśród młodzieży stosujących leki przeciwdepresyjne pozwoliły wywnioskować, że pomimo obniżenia stopnia nasilenia depresji, ryzyko wystąpienia myśli lub tendencji samobójczych pozostawało takie samo jak u osób przyjmujących placebo.

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze