Zaloguj
Reklama

Stres psychologiczny u dzieci może się wiązać z maltretowaniem

Stres psychologiczny u dzieci może się wiązać z maltretowaniem
Fot. medforum
(5)

Znęcanie się przez dzieci ze szkół podstawowych wiąże się ze wzrostem poczucia braku bezpieczeństwa w szkole, niższymi osiągnięciami szkolnymi, poczuciem smutku przez większą część czasu, co wykazały badania opublikowane w najnowszym numerze Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Reklama

Znęcanie się jest przez badaczy definiowane jako każda powtarzająca się negatywna aktywność lub agresja stosowana z zamiarem dokuczania lub skrzywdzenia kogoś ocenianego przez rówieśników jako fizycznie lub psychicznie słabszy od agresorów. Badania wykazują, że 22% dzieci jest zaangażowanych w znęcanie się jako ofiara, agresor lub jedno i drugie. 6% dzieci ocenia się jako zawsze maltretowane, 14% stwierdza, że znęcało się nad innymi, 2% przyznaje się zarówno do znęcania się, jak do bycia ofiarą. Wszystkie te dzieci częściej, niż osoby nie zamieszane w znęcanie się, nie czują się w szkole bezpiecznie, są też częściej smutne. Wśród osób, które nie czują przynależności do szkoły, bycie ofiarą znęcania się występuje 4 razy częściej, niż u osób związanych ze szkołą. Akty agresji i maltretowania występują w szkołach podstawowych coraz częściej stając się poważnym problemem. Badania wykazują, że dzieci doświadczające stres mogą częściej być zaangażowane w różne formy dokuczania i znęcania się zarówno jako ofiara i agresor.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze