Zaloguj
Reklama

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy
Fot. Shutterstock
(5)

Instytut Psychologii Zdrowia (IPZ) zaprasza do udziału w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Studium przeznaczone jest dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracujących w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych.

Ukończenie kursu podstawowego umożliwia dalsze doskonalenie kompetencji na wyższych poziomach i ubieganie się o certyfikat PARPA w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Absolwenci szkolenia stają się animatorami i realizatorami lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz terenowymi współpracownikami Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. Wielu z nich bierze udział w pracach i rozwijaniu Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Organizacji i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy Domowej.

Ankieta zgłoszeniowa znajduje się na stronie www.niebieskalinia.pl.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Instytut Psychologii Zdrowia

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze