Zaloguj
Reklama
(0)

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który został ustanowiony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health) w 1992 roku. Wydarzenie ma na celu zwrócić uwagę i pogłębić świadomość społeczną dotyczącą problematyki związanej właśnie z kondycją psychiczną u ludzi. Co roku główny nacisk kładzie się na walkę z ostracyzmem i stereotypami, a także zachęca się zdrowe jednostki, by czynnie pomagały w organizowanych akcjach na rzecz chorujących.

Reklama

Jak powszechnie wiadomo, wiele osób boryka się z problemami – większymi bądź mniejszymi –  na tle psychiki. Szacuje się, że w Polsce na schorzenia tej natury cierpi ponad 8 milionów jej mieszkańców, przy czym liczba ta dotyczy jedynie Polaków w wieku 18-64 lat. Należy przyjąć, że istnieje grupa osób zarówno młodszych, jak i starszych, która również może być dotknięta podobnymi dolegliwościami.

Zaburzenia i choroby psychiczne wpływają niezwykle negatywnie na komfort życia, stanowiąc zdecydowanie zbyt często jego bezpośrednie zagrożenie. Dlatego trzeba sobie uzmysłowić, że nie tylko zdrowa i zbilansowana dieta, aktywny tryb życia czy dbanie o relacje międzyludzkie okażą się skutecznym antidotum na wszelkie problemy skorelowane z ludzką psychiką. Owszem, wymienione czynniki na pewno pomagają, ale czasem po prostu nie wystarczają i jedynym rozsądnym wyjściem okazuje się udanie do specjalisty. I choć wciąż ich w Polsce brakuje (wedle danych z roku 2017), nie należy zwlekać z pójściem do psychiatry, psychoterapeuty bądź psychologa. Tym bardziej dlatego, że nie trzeba posiadać skierowania – wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu – do psychiatry. Nadal największe trudności, by sprawnie funkcjonować i zmagać się z codziennością, stanowi zbyt późne rozpoznanie schorzenia i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to jedno z głównych przedsięwzięć, które koncentruje się na sferze zdrowia psychicznego i propaguje ten ważny aspekt życia ludzkiego. W tym roku wydarzenie skupia się na kwestii dotyczącej młodych ludzi i ich zdrowia psychicznego w świecie, w którym ciągle dokonują się jakieś zmiany. Dorastanie w obecnych czasach nie należy do najłatwiejszego. Prawa człowieka są nagminnie łamane, wokół toczą się konflikty zbrojne, a dzieci, młodzież i ludzie młodzi z przemocą nie spotykają się tylko w szkole, ale też w domu czy pracy. Coraz częściej ucieka się wskutek braku zrozumienia w życie wirtualne, poświęcając przy tym mniej atencji rzeczywistym relacjom. Internet sam nie jest wolny od lekceważenia nakazów, dyskryminacji czy agresji. Rośnie liczba samobójstw i osób zażywających środki odurzające. Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego mają wpłynąć  w najbliższych latach na zmianę obecnego stanu rzeczy, sprawiając, by ludzie młodzi dorastali zdrowi i szczęśliwi.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze