Zaloguj
Reklama

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Fot. medforum
(0)

10 października 2003 po raz kolejny będziemy obchodzić w Polsce Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Kiedy powstał pomysł tego Dnia? Kto jest jego pomysłodawcą? Jak włączyć się w tegoroczne obchody w Polsce? Skąd czerpać informacje na ten temat?

Reklama

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Polska, 10.10.2003

Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego (The World Federation for Mental Health, WFMH) powstała w 1948 roku. Działa w 112 krajach, na sześciu kontynentach. Blisko współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), której jest konsultantem, z Wysokim Komisarzem do spraw Uchodźców przy ONZ, Komisją Praw Człowieka przy ONZ, Światową Organizacją Zdrowia (WHO), UNESCO oraz wieloma organizacjami rządowymi i pozarządowymi.

Do WFMH należą osoby pracujące z ludźmi psychicznie chorymi, pacjenci, ich rodziny i przyjaciele.

Misją WFMH jest edukacja i promocja - rozpowszechnienie wśród ludzi wszystkich narodowości wiedzy na temat medycznych, biologicznych, społecznych i edukacyjnych aspektów zdrowia psychicznego.
Szczegółowe cele Federacji zostały ujęte w czterech punktach:

1. Uświadomienie społeczeństwu wagi zdrowia psychicznego, pogłębienie zrozumienia i poprawa postaw względem osób z zaburzeniami psychicznymi
2. Promocja zdrowia psychicznego i dobrego funkcjonowania
3. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym, neurologicznym i psychosocjalnym
4. Poprawa leczenia i opieki nad osobami psychicznie chorymi oraz osobami z zaburzeniami neurologicznymi i psychosocjalnymi

Od 1992 roku WFMH każdego roku organizuje Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (World Mental Health Day). Początkowo Dni nie były poświęcone konkretnym zagadnieniom. Służyły po prostu promocji zdrowia psychicznego na całym świecie. Stopniowo do akcji włączały się kolejne kraje, wsparcie okazywały coraz liczniejsze organizacje i prominentne osoby. W 1994 roku po raz pierwszy ustalono temat Dnia ("Poprawa jakości opieki psychiatrycznej na całym świecie"). Od tej pory każde obchody skupiają się wokół innego zagadnienia związanego ze zdrowiem psychicznym.

Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego będzie obchodzony 10 października. Poświęcono go zaburzeniom emocjonalnym i zaburzeniom zachowania u dzieci i młodzieży - kwestiom związanym z zapobieganiem, rozpoznawaniem i leczeniem tych zaburzeń (oficjalne hasło brzmi: "Emotional and Behavioral Disorders of Children and Adolescents").

Polska po raz kolejny włącza się w obchody. List w tej sprawie wystosowała dr Joanna Meder z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zapraszając do udziału w Dniu, podkreśla, że sposób włączenia się w obchody zależy od chęci i możliwości konkretnych placówek. Cenna będzie każda inicjatywa. Szczególnie ważne byłoby oddziaływanie adresowane do nauczycieli, pedagogów i rodziców, zarówno zdrowych dzieci jak i małych pacjentów. Duże znaczenie miałoby także zapoznanie z tą problematyką przedstawicieli władz samorządowych, przy współudziale takich placówek wykonawczych jak placówki oświatowe, ośrodki pomocy społecznej, policja, kuratorzy sądów rodzinnych itp. Forma obchodów może być dowolna – spotkania, sympozja, artykuły w mediach lokalnych.

Pan Maciej Pałyska (e-mail: [email protected]) z Zakładu Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii udziela informacji na temat obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego 2003 w Polsce pod warszawskim telefonem: 022 3213 338.

Podobnie jak w ubiegłym roku, osoby włączające się w organizację Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego proszone są o przesłanie do końca października 2003 sprawozdań z obchodów w swojej placówce na adres:
Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia
Instytut Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Na podstawie sprawozdań poszczególnych placówek Instytut przygotuje zbiorczy raport dla WFMH.

Więcej informacji na temat działalności WFMH, organizowanych przez nią konferencji i imprez edukacyjnych oraz możliwości włączenie się w pracę Federacji można znaleźć na stronie http://www.wfmh.org.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego i materiały, które mogą okazać się pomocne w organizacji regionalnych obchodów znajdują się na stronie http://www.wmhday.net.

Reklama
(0)
Komentarze