Zaloguj
Reklama

Szkolenie: Podstawy profilowania psychologicznego sprawców przestępstw w Sopocie

Autorzy: Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie
Agresja, przemoc domowa
Fot. Panthermedia
Agresja, przemoc domowa
(0)

Szkolenie:  Podstawy profilowania psychologicznego sprawców przestępstw – osobowość sprawców przestępstw, psychiczne wyznaczniki zachowań przestępczych zorganizowane zostaje w Sopocie przez z Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie.

Reklama

Profilowanie, czyli sporządzanie portretów psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, jest metodą wspomagającą śledztwa w skomplikowanych przypadkach, w których dokonane zostało np. zabójstwo, znana jest ofiara, lecz nie wiadomo, kto mógł być sprawcą tej zbrodni, pomimo wyczerpania wszystkich standardowych czynności śledczych.

W procesie profilowania wykorzystuje się wiedzę o osobowości sprawców przestępstw, w szczególności wiedzę o mechanizmach zachowania sprawców zabójstw, dane wiktymologiczne, szczegółowe informacje zebrane podczas śledztwa oraz wszelkie inne dane związane ze zdarzeniem. Profilowanie bazuje na ogólnym założeniu wstępnym, że skutki każdego zachowania zawierają piętno osobowości człowieka, który je wywołał.

Proces profilowania polega na analizie dostępnych danych i dochodzeniu do wskazania tych cech. Szkolenie obejmować będzie podstawy wiedzy o osobowości i zachowaniach sprawców, poznanie procesu profilowania oraz praktyczne wykorzystanie tych wiadomości do sporządzania ekspertyzy w tym zakresie.

Szczegóły organizacyjne znajdują się TUTAJ

Pozostałe szkolenia organizowane przez z Pracownię Pomocy Psychologicznej dla Dzieci Młodzieży i Rodzin w Sopocie zamieszczone są TUTAJ

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze