Zaloguj
Reklama

Terapia elektrowstrząsowa a myśli i zamiary samobójcze

Samobójstwo
Fot. Shutterstock
Samobójstwo
(1)

Terapia elektrowstrząsowa zdecydowanie nie jest pierwszorzutową metodą leczenia – w psychiatrii wykorzystuje się ją raczej dopiero wtedy, gdy inne dostępne opcje terapeutyczne nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Zespół badaczy z amerykańskiego Augusta University postanowił jednak sprawdzić, jakie mogą być skutki terapii elektrowstrząsowej u pacjentów, u których występują myśli i zamiary samobójcze.

Reklama

Samobójstw wśród ludzi jest niestety zdecydowanie więcej, niż można by tylko przypuszczać – w samych tylko Stanach Zjednoczonych w 2017 roku zamachu na własne życie podjęło się ponad 47 tysięcy osób. Samobójstwa stanowią zresztą – przynajmniej w USA – drugą co do częstości przyczynę zgonów pacjentów w wieku od 10 do 34 lat.

Biorąc pod uwagę powyższe liczby, w pełni zrozumiałe jest to, że opracowywanie strategii zapobiegania samobójstwa z całą pewnością jest po prostu konieczne. Jedną z takowych zajmowali się specjaliści ze wspomnianej wcześniej placówki w Stanach Zjednoczonych – uczeni postanowili sprawdzić, w jaki sposób na nasilone myśli i zamiary samobójcze może wpływać terapia elektrowstrząsowa.

Część pacjentów, którym proponowane są elektrowstrząsy, nie godzi się na taką metodę leczenia ze względu m.in. na obawy, że pojawią się u nich później jakieś zaburzenia funkcji poznawczych. Ze względu na to, że takowe rzeczywiście mogą występować, amerykańscy badacze postanowili wykorzystać elektrowstrząsy o mniejszym niż standardowo wykorzystywanym natężeniu.

Badania prowadzono w grupie liczącej 7 pacjentów, u których występowały zaburzenia depresyjne lub choroba afektywna dwubiegunowa. U 3 badanych przeprowadzono elektrowstrząsy z wyładowaniami o mniejszym natężeniu, u pozostałej 4 wykorzystano prąd o standardowym natężeniu.

Zauważalne było kilka aspektów – po pierwsze pacjenci z pierwszej grupy wybudzali się po zabiegu znacznie wcześniej niż te osoby, u których terapię elektrowstrząsową prowadzono w klasyczny sposób. Oprócz tego zauważono również i to, że po 3 zabiegach osoby, które poddawano terapii z wykorzystaniem prądu o mniejszym natężeniu, zgłaszały spadek częstości pojawiania się u nich myśli i zamiarów samobójczych. Co jednak najważniejsze, przy tej formie elektrowstrząsów pacjenci nie zgłaszali później żadnych zaburzeń czynności poznawczych.

Badanie miało oczywiście różne ograniczenia – podstawowym była chociażby mała liczebność grupy badawczej. Wnioski, do których doszli uczeni, są jednak na tyle ciekawe, że już planują oni przeprowadzenie w przyszłości znacznie szerszych badań dotyczących wykorzystywania terapii elektrowstrząsowej u pacjentów z myślami i zamiarami samobójczymi.

Piśmiennictwo
Reklama
(1)
Komentarze