Zaloguj
Reklama

Test sześciominutowego marszu a schizofrenia

Serce
Fot. ojoimages
Serce
(5)

Wyniki testu 6MWT pacjentów ze schizofrenią pokrywają się z poziomem sprawności, nasileniem objawów, BMI, paleniem tytoniu i dawkami zażywanych leków.

Reklama

Do określenia poziomu sprawności fizycznej pacjentów z chorobami układu krążenia stosuje się tzw. test sześciominutowego marszu (ang. 6-minute walk test, w skrócie 6MWT). Polega on na pomiarze długości odcinka, jaki dana osoba może przejść „we własnym tempie” w ciągu 360 sekund.

Davy Vancampfort z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (Belgia) i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem prawie stu pacjentów ze schizofrenią. Zgodnie z publikacją w internetowym wydaniu czasopisma „Acta Psychiatrica Scandinavica” z 12 stycznia wyniki testu sześciominutowego marszu okazały się w umiarkowanie dużym stopniu pokrywać z tzw. ogólną oceną funkcjonowania (ang. global assessment of functioning - GAF).

Rezultaty 6MWT były wyraźnie powiązane z nasileniem objawów negatywnych (deficytowych), depresyjnych i poznawczych, wskaźnikiem masy ciała (BMI), paleniem papierosów i dawkami leków przeciwpsychotycznych. Wyniki te wskazują na potrzebę dodania testu sześciominutowego marszu do zestawu narzędzi diagnostycznych stosowanych do oceny sprawności osób chorych na schizofrenię.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze