Zaloguj
Reklama

Trudności związane z zespołem niespokojnych nóg

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Trudności związane z zespołem niespokojnych nóg
Fot. ojoimages
(0)

Już wcześniejsze badania sugerowały, że zespół niespokojnych nóg, będący ważną i częstą przyczyną bezsenności, może wpływać na stan psychiczny pacjentów. Wyniki najnowszego badania wskazują, że u pacjentów z tym zespołem obserwuje się stosunkowo wysokie poziomy lęku i przygnębienia, znamiennie wyższe niż u osób z grupy kontrolnej.

Reklama

Badanie przeprowadzone na grupie 103 osób z zespołem niespokojnych nóg, wybranych z 3234 osób zaangażowanych w Mersin University Neuro-Epidemiology Project. Grupa kontrolna złożona była ze 103 osób. Stan psychiczny badanych oceniono npdst. Hamilton Anxiety and Depression Scales.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:226-230

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze