Zaloguj
Reklama

Typy zaburzeń nastroju - nastrój podwyższony

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Źródło: Bilikiewicz Adam, Psychiatria, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2011
Włosy
Fot. ojoimages
Włosy
(4)

Nastrój określa dłuższe utrzymywanie się emocji (uczuć), które silnie zabarwiają różne aspekty zachowania i przeżywania.

Reklama

Wyróżnia się kilka typów podwyższonego nastroju:

  1. Nastrój maniakalny - cechuje się równomiernie podwyższonym nastrojem, z poczuciem uniesienia, radości o ekspansywnym, dłużej utrzymującym się charakterze. Chory w swoich wypowiedziach przypisuje sobie wysokie wartości, wysoką pozycję społeczną, ma wysoką samoocenę, również zawyża ocenę własnej przeszłości oraz przyszłości. Zdarza się, że oceny te mają charakter urojeniowy. Nastrój maniakalny jest typowy dla zaburzeń afektywnych.
  2. Nastrój euforyczny - cechuje się płytkim wzmożeniem nastroju, z dominacją wesołości, pogody ducha, szczęścia, samozadowolenia. Charakterystyczną cechą jest skłonność do żartowania oraz lekceważenie trudnych sytuacji i przeciwieństw. W porównaniu do nastroju maniakalnego jest mniej trwały i mniej ekspansywny, jednak wyraźnie niedostosowany do okoliczności. Euforia towarzyszy różnym zaburzeniom chorobowym, które wynikają z uszkodzenia lub zaburzeń funkcji mózgu.
  3. Nastrój moriatyczny - jest odmianą euforii, ze szczególnie nasiloną, pustą wesołkowatością oraz tendencją do dowcipkowania i błaznowania. Nastrój ten jest charakterystyczny dla uszkodzenia oczodołowej części płatów czołowych.
  4. Nastrój ekstatyczny - cechuje się ekstazą, podniosłością oceny własnej sytuacji i wydarzeń. Chory ma poczucie niezwykłego wyniesienia i doniosłości własnej roli, a nawet tożsamości. Brak jest ekspansji jak w manii czy pobudliwości jak w euforii. Chory jest spokojny, pochłonięty kontemplacją przeżywanego stanu. Nastrój ekstatyczny charakteryzuje psychozy padaczkowe. Epizodycznie mogą występować w zaburzeniach afektywnych i schizofrenicznych.

Podwyższony nastrój cechuje się wybitnie dodatnim tonem i zabarwieniem emocjonalnym wszystkich przeżyć. Poziom nasilenia tych odczuć jest powyżej poziomu określanego jako charakterystyczny dla danej osoby.

Reklama
(4)
Komentarze