Zaloguj
Reklama

Ukierunkowane testy prenatalne na obecność wirusa opryszczki zwykłej: czy można zidentyfikować kobiety z ryzykiem przeniesienia choroby na płód?

Autorzy: Karen E. Mark et al.
Inkubator
Fot. shutterstock
Inkubator
(0)

Jednym ze sposobów zapobiegania wystąpienia opryszczki noworodkowej jest przeprowadzanie testów serologicznych na obecność wirusa opryszczki zwykłej (HSV) jak również poradnictwo dla kobiet w ciąży oraz szybka analiza przy zastosowaniu łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) wydzielin narządów rodnych w momencie porodu.

Reklama

Polepszenie skuteczności jak również zmniejszenie kosztów byłoby możliwe, gdyby ciąże z grupy wysokiego ryzyka można było łatwo identyfikować przy pomocy testów celowanych.

W badaniu czynników ryzyka opryszczki noworodkowej wykorzystano dane pochodzące z porodów ciąż pojedynczych z lat 1987 do 2002. Dane te połączono z wpisami dotyczącymi śmierci noworodków oraz wypisów ze szpitala po porodzie jak również kolejnej hospitalizacji. Brano pod uwagę przypadki stwierdzenia infekcji HSV u noworodków przebywających w szpitalu po porodzie i ponownie przyjętych z tego powodu w ciągu 30 pierwszych dni życia.

Stosując wyznaczone kryteria klasyfikacji rozpoznano 91 przypadków noworodkowego HSV (8,4/100,000 żywych narodzin). Do czynników ryzyka infekcji wirusem opryszczki zaliczono: wiek matki poniżej 25 lat, wiek ojca poniżej 20 lat lub też nieznany ojciec. Przeprowadzanie testów wśród par o zwiększonym ryzyku mogłoby zapobiec infekcjom w 60% przypadków. Wcześniejsze przypadki opryszczki narządów płciowych, występowanie gorączki w okresie porodu oraz przedwczesne pęknięcie błon płodowych także były powiązane z występowaniem choroby u noworodków.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki ryzyka identyfikowalne podczas porodu przeprowadzenia badań skriningowych wymagałoby 60% ciężarnych. Mogłoby to doprowadzić do identyfikacji 84% przypadków infekcji HSV.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • American Journal of Obstetrics and Gynecology, Vol 194, Issue 2, February 2006, Pages 408-414

Reklama
(0)
Komentarze