Zaloguj
Reklama

Układy transportu aminokwasów w fibroblastach chorych na schizofrenię i zdrowych członków grupy kontrolnej

Układy transportu aminokwasów w fibroblastach chorych na schizofrenię i zdrowych członków grupy kontrolnej
Fot. medforum
(5)

Najnowsze wyniki badań wykazały, że ludzki fibroblast i komórki śródbłonka mikronaczyń ludzkiego mózgu (hBME) mają wspólnie LAT1 jako główny transporter tyrozyny.
 

Reklama

Kultury komórkowe ludzkich fibroblastów stanowią doskonały model dla badań eksperymentalnych transportu aminokwasów poprzez błony komórkowe. Nowa wiedza odnośnie transporterów i ich substratów zmotywowała niedawno Nikolaosa Venizelosa i współpracowników do dalszej charakteryzacji transporterów aminokwasów. Hamujący efekt alaniny na transport tyrozyny moze być przypisany do kliku transporterów tyrozyny, włączając w to układy L i A. Szczególnym celem badań Venizelosa i współpracowników było przebadanie i wyjasnienie ważności dwóch głównych transporterów, układów L i A oraz ich izoform LAT1, LAT2, LAT3, LAT4 i ATA2 dla układu A w transporcie tyrozyny i alaniny w komórkach fibroblastów uzyskanych od chorych na schizofrenię i przedstawicieli grupy kontrolnej. Z całkowitego przyswojenia 90% tyrozyny i 65% alaniny było transportowane przez niezależny od sodu układ L i 10% tyrozyny i 75% alaniny było transportowanych przez układ A. Izoforma LAT1 układu L okazała się być głółnym transporterem tyrozyny w fibroblastach. Wyniki tych badań potwierdziły, że hodowane ludzkie fibroblasty stanowią korzystny układ do badań mechanizmu transportu aminokwasów przez błonę komórkową i wyglądają na najbliższy adekwatny ludzki model do badania defektów transportu aminokwasów w BBB.
 

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Drugi Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Biologicznej w Santiago

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze