Zaloguj
Reklama

Uwaga!!! Zgłoś się na studia doktoranckie w IPiN!!!

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Uwaga!!! Zgłoś się na studia doktoranckie w IPiN!!!
Fot. Panthermedia
(0)

Uwaga! To już ostatnie dni zgłoszeń na pierwsze w historii IPiN studia doktoranckie! Na chętnych czekają cztery miejsca na I roku studiów!
Typowe tematy, jakie mogą być podejmowane w ramach studiów przez ich uczestników:
psychiatria, neurologia, neurogenetyka, rehabilitacja psychiatryczna, psychologia, socjologia i inne nauki humanistyczne, badania biologiczne w zakresie neurochemii i neurofarmakologii, neuropatologia i neurofizjologia, psychologia kliniczna

Reklama

Studia przeznaczone są dla tych absolwentów uczelni wyższych, którzy: posiadają tytuł zawodowy magistra, lekarza lub inny równorzędny, prezentują wysoki poziom przygotowania merytorycznego do prowadzenia badań naukowych, nie przekroczyli trzydziestego piątego roku życia. Zajęcia na I roku studiów rozpoczną się już 10.02.2004.

Egzamin wstępny, obejmujący rozmowę kwalifikacyjną oraz prezentację tematyki przyszłej pracy naukowej kandydata, odbędzie się w dniach 26-28.01.2004.

Wniosek o przyjęcie na studia oraz Regulamin studiów wraz z ich ramowym programem dostępny jest w Dziale Kadr IPiN oraz na stronie IPiN: http://www.ipin.edu.pl

Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać m.in.:
- projekt przyszłej pracy doktorskiej,
- opinię o kandydacie wystawioną przez samodzielnego pracownika naukowego Instytutu,
- życiorys zawodowy kandydata uwzględniający osiągnięcia naukowe, publikacje naukowe, znajomość języków obcych.

Wnioski o przyjęcie na studia przyjmowane są do 20.01.2004 włącznie w Dziale Kadr IPiN:
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa,
tel. 022 32 13 208

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze