Zaloguj
Reklama

Użycie słownika przez mówiących jezykiem Yoruba chorych na schizofrenię z Nigerii

Użycie słownika przez mówiących jezykiem Yoruba chorych na schizofrenię z Nigerii
Fot. medforum
(3)

Problem z elastycznością i zmiennością w użyciu słownika wśród chorych na schizofrenię jest fenomenem międzykulturowym.

Reklama

Badania dysfunkcji językowej w schizofrenii są nieliczne, nierozstrzygające i wszystkie zostały wykonane w kulturze zachodniej. Mogą istnieć międzykulturowe i międzyjęzykowe różnice w problemach z językiem u chorych na schizofrenię. Wykonane niedawno przez Abioduna Adewuyę badania mają na celu sprawdzenie elastyczności lub zmienności w użyciu słów w grupie Nigeryjczyków chorych na schizofrenię w porównaniu ze zdrowymi przedstawicielami grupy kontrolnej. Mówione próbki 48 pacjentów ambulatoryjnych chorych na schizofrenię i 48 dopasowanych członków grupy kontrolnej zostały ocenione przy użyciu średniego współczynnika odcinkowego typu znaku (MSTTR). Do czynników niezależnych związanych z niższym MSTTR u chorych na schizofrenię należą: młodszy wiek początku choroby, obecność zaburzenia negatywnej formalnej myśli i prosty lub hebefreniczny podtyp schizofrenii. MSTTR może mieć wartość w przewidywaniu ocen klinicznych w zaburzeniach myśli lub w identyfikowaniu nieprawidłowego języka. Może to mieć szerokie potencjały dla zastosowania w podłużnych i patogenetycznych badań schizofrenii.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze