Zaloguj
Reklama

V Śląskie Warsztaty Psychoterapii

Autorzy: Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów
Konsultacje lekarskie
Fot. shutterstock
Konsultacje lekarskie
(0)

Innowacje i kreatywność w psychoterapii - stare w nowym, nowe w starym

Reklama

Już po raz piąty w dniach 25-26 listopada 2017 roku w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się spotkanie lekarzy psychiatrów i specjalistów w dziedzinie psychoterapii. W ramach V Śląskich Warsztatów Psychoterapii zapraszamy do wspólnej refleksji nad obecnością starego w nowym i nowego w starym, a także nad użytecznością innowacji oraz kreatywności w praktyce klinicznej.

Zapraszamy do zgłaszania czynnego uczestnictwa w postaci:

  • warsztatów (trwających 3 godziny),
  • wykładów.

Treść zgłoszenia uczestnictwa czynnego powinna zawierać:

  1.  Krótkie przedstawienie autora (kwalifikacje, miejsce pracy, obszar zainteresowań).
  2. Tytuł i streszczenie propozycji warsztatu lub wykładu (do 900 znaków).
  3. Informacje jakich materiałów i sprzętów potrzebuje prowadzący do przeprowadzenia warsztatu (np. laptop, projektor, flipchart itp.).
  4. Informacje: ilu maksymalnie uczestników prowadzący jest gotów przyjąć na swój warsztat.
  5. Informacje: czy zgłaszający chce uczestniczyć w bankiecie oraz czy potrzebuje zapewnienia noclegu.

Zgłoszony temat zostanie poddany przez Komitet Programowy kwalifikacji co do zgodności z programem konferencji i zawartością merytoryczną, o czym autor zostanie powiadomiony po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń. Uczestnicy konferencji przedstawiający wykłady lub warsztaty są zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Na życzenie uczestnika istnieje możliwość zagwarantowania noclegu.

Swoje propozycje należy nadsyłać do 15 marca 2017 roku na adres: [email protected]

Reklama
(0)
Komentarze