Zaloguj
Reklama

WHO: ostrzeżenie przed medycyną tradycyjną

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
WHO: ostrzeżenie przed medycyną tradycyjną
Fot. who.int
(0)

W najnowszych zaleceniach WHO ostrzega przed niekontrolowanym zażywaniem dostępnych bez recepty ziołowych produktów leczniczych oraz przed stosowaniem metod terapeutycznych wywodzących się z medycyny alternatywnej. Na podstawie dostępnych danych WHO oszacowała, że w ostatnich trzech latach podwoiła się liczba działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tego typu leków i terapii.

Ze względu na tradycje oraz brak dostępu do opieki zdrowotnej prawie 80% ludności państw rozwijających się polega przede wszystkim na medycynie tradycyjnej. Stosowanie leków ziołowych i metod terapeutycznych zaliczanych do medycyny alternatywnej jest również popularne w krajach najbogatszych. Większość stosujących je osób mylnie sądzi, że środki lecznicze oparte na naturalnych składnikach są całkowicie bezpieczne.

Brakuje przekrojowych badań dotyczących działań niepożądanych leków i metod terapeutycznych stosowanych w medycynie tradycyjnej. Raporty z poszczególnych państw wskazują jednak na to, że liczba tych działań rośnie. W Chinach, gdzie tego typu sposoby leczenia są bardzo popularne, w 2002 roku oficjalnie odnotowano prawie 10 tysięcy przypadków działań niepożądanych, podczas gdy w latach 1990-1999 zgłoszono ich jedynie 4 tysiące.

W większości państw produkty medycyny tradycyjnej są dostępne bez recepty. W badaniu WHO, w którym udział brały 142 kraje, aż 99 odpowiedziało, że większość wymienionych na liście produktów dostępnych jest w sprzedaży bezpośredniej. Rodzi to obawy, że mogą być one nadużywane lub stosowane niezgodnie z przeznaczeniem.

WHO podkreśla w swoich zaleceniach, że opowiada się zdecydowanie za wspieraniem medycyny tradycyjnej i nie umniejsza jej osiągnięć. Ważne jest jednak, by osoby stosujące tego typu produkty lub metody leczenia miały pełny dostęp do rzetelnej informacji na ich temat. W wielu krajach zachodnich oficjalny system opieki zdrowotnej uwzględnia niektóre metody medycyny tradycyjnej – przykładem jest akupunktura w leczeniu bólu, którą stosuje 90% ośrodków w Wielkiej Brytanii i 70% w Niemczech.
Kraje rozwinięte podejmują też próby uregulowania tej dziedziny i ograniczenia działań niepożądanych związanych z dostępem do leków bez recepty. W grudniu ubiegłego roku amerykański urząd do spraw żywności i leków (FDA) wydał specjalne ostrzeżenie dotyczące preparatów zawierających efedrynę. Jej stosowanie jest też ograniczone w Wielkiej Brytanii. W Unii Europejskiej planowane jest wejście w życie 1 sierpnia 2005 roku dyrektywy regulującej produkcję i stosowanie witamin i preparatów żywieniowych. Dokument ten zawiera między innymi listę witamin i składników mineralnych dopuszczonych do stosowania w produktach leczniczych oraz górne limity ich zawartości w tych preparatach.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • WHO

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze