Zaloguj
Reklama

Więź z ojcem wpływa korzystnie na zachowanie dzieci

Autorzy: Anna Pyka
Więź taty z dzieckiem
Fot. ojoimages
Więź taty z dzieckiem
(5)

Dzieci, których ojcowie są bardziej zaangażowani w opiekę nad nimi w ciągu pierwszych trzech miesięcy ich życia, mają mniej problemów behawioralnych w wieku dwunastu miesięcy.

Reklama

Zaburzenia behawioralne to najczęstszy problem psychologiczny u dzieci. Są one związane z szeroką gamą problemów w okresie dojrzewania i dorosłym życiu. Wyniki badań sugerują, że korzenie problemów związanych z zachowaniem często sięgają okresu, zanim dziecko poszło do szkoły.

Za pomocą badań epidemiologicznych, zidentyfikowano kilka czynników ryzyka dla wystąpienia i ciągłości problemów wychowawczych. Wśród nich cechy rodzicielskie i wzorce interakcji rodzic-dziecko, wydają się być szczególnie ważne. Jednak badania czynników rodzicielskich zazwyczaj koncentrują się na roli matki.

Naukowcy odkryli, że kluczowe aspekty interakcji ojciec-niemowlę, mierzone w bardzo wczesnym okresie życia dziecka, wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń zachowania u dzieci we wczesnym wieku.

Odkryto, że dzieci, których ojcowie byli bardziej zaangażowani w interakcję, miały lepsze wyniki, z mniejszą częstotliwością występowania kolejnych problemów behawioralnych. Słaba więź z ojcem zwiększyła tendencję do zaburzeń behawioralnych u dzieci.

Związek ten jest silniejszy w przypadku chłopców niż dziewcząt, sugerując że być może chłopcy są bardziej podatni na wpływy ojca, już od bardzo wczesnego wieku.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2012; DOI: 10.1111/j.1469-7610.2012.02583.x

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze