Zaloguj
Reklama

Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na ryzyko uzależnienia od nikotyny

Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na ryzyko uzależnienia od nikotyny
Fot. medforum
(0)

Wyniki niedawno przeprowadzonych badań przemawiają za tym, że skłonność do nikotynizmu zależy zarówno od genów jak i or wieku, w którym dana osoba zaczęła palić.

Reklama

Robert Weiss i współpracownicy z amerykańskich uniwersytetów stanowych w Utah i Wisconsin zakończyli niedawno badania z udziałem prawie trzech tysięcy osób palących tytoń mające na celu ocenę wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na skłonność do popadania w uzależnienie. Okazało się, że pewien specyficzny haplotyp działający łącznie z rozpoczęciem palenia przed 17 rokiem życia znacznie zwiększa prawdopodobieństwo rozwinięcia się nałogu.
Odmienny haplotyp zabezpiecza w pewnym stopniu przed nikotynizmem nawet, gdy dana osoba zacznie palić bardzo wcześnie. Pomimo uwzględnienia w badaniach jedynie przedstawicieli rasy białej można domniemywać, że analogiczne zależności mają miejsce w odniesieniu do wszystkich ludzi.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze