Zaloguj
Reklama

Wpływ emocji na podejmowanie decyzji

Drażniące dźwięki
Fot. ojoimages
Drażniące dźwięki
(5)

Emocje to automatyczne, krótkotrwałe i spontaniczne reakcje organizmu. Spełniają rolę adaptacyjną i umożliwiają odpowiednią reakcję na bodziec.

Reklama

Podejmowanie decyzji jest efektem oceny przyszłych zysków i strat, a wpływy emocji jest w dużej mierze ignorowany,ale to właśnie podstawowe emocje takie jak smutek,strach,radość, obrzydzenie, złość i zdziwienie pozwalają nam określić intencje innych osób i racjonalnie ocenić sytuację w której się znajdujemy.

Badania przeprowadzane wśród pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, sugerują, że nie tylko ocena konsekwencji i prawdopodobieństwo ich wystąpienia, ale przede wszystkim nastrój i emocje wpływają na podejmowane wybory. Według badań przeprowadzonych przez Damasio w 2002 roku, uszkodzenia regionów mózgu odpowiedzialnych za emocje prowadziły do zaburzeń w procesie podejmowania decyzji.

Przy zachowanym odpowiednio poziomie inteligencji i kreatywności. Przeprowadzony eksperyment opierał się na tak zwanej próbie hazardu, podczas której uczestnicy musieli wybierać karty, ryzykując natychmiastową stratę i późniejszy duży zysk lub natychmiastowy mniejszy zysk bez możliwej straty. Wyniki eksperymentu potwierdziły wcześniej postawioną tezę wpływu emocji na podejmowanie decyzji.

W codziennym życiu wśród pacjentów z uszkodzeniami mózgu odpowiedzialnymi za emocje pojawiały się problemy w doborze partnera i przyjaciół, a także niewrażliwość na przyszłe konsekwencje i nieadekwatne zachowania społeczne.

Deficyt mechanizmu podejmowania decyzji i kontroli impulsów zwiększa prawdopodobieństwo do podejmowania ryzykownych postanowień, które często skutkują nadużywaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniami.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze