Zaloguj
Reklama

Wpływ krążenia pozaustrojowego na powstawanie deficytów neurologicznych

Autorzy: Mahle W.T., Lundine K., Kanter K.R., Forbess J.M., Kirshbom P., TosoneS.R., Vincent R.N
Wpływ krążenia pozaustrojowego na powstawanie deficytów neurologicznych
Fot. medforum
(0)

Nie stwierdzono istotnego wpływu krążenia pozaustrojowego na pojawienie się deficytów neurologicznych u dzieci poddanych operacji prostych wad serca z otwarciem klatki piersiowej.

Reklama

Celem badania była prospektywna ocena wpływu operacji kardiochirurgicznych prostych wad serca z użyciem krążenia pozaustrojowego (CBP) na powstawanie deficytów neurologicznych u dzieci w wieku szkolnym i młodych dorosłych. Do badania włączono dzieci i młodzież w wieku 5- 20 lat, poddanych zabiegowi kardiochirurgicznemu z użyciem CBP bez zastosowania głębokiej hipotermii. Chorych poddawano testom psychometrycznym 1-3 dni przed badaniem oraz 7-18 dni po zabiegu. W badaniu wzięło udział 41 chorych (29 operowanych z użyciem CBP oraz 12 z grupy kontrolnej). Zamknięcie ASD wykonano u 13 chorych, VSD u 10 chorych, operację podzastawkowego zwężenia ujścia aorty u 3 chorych, walwuloplastykę mitralną u 3 chorych. Średni czas krążenia pozaustrojowego wyniósł 54±22min.Nie stwierdzono istotnych różnic w badaniach psychometrycznych pomiędzy grupą badaną (z CBP) i kontrolną. Wnioski: Nie stwierdzono istotnego wpływu krążenia pozaustrojowego na pojawienie się deficytów neurologicznych u dzieci poddanych operacji prostych wad serca z otwarciem klatki piersiowej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Eur J Cardiothorac Surg 2004;26:920-925

Reklama
(0)
Komentarze